LogoRight.jpg
LogoLeft.jpg
    הוא ונכדו מתו בטרם עת  
 
המשך הרומן החברתי-פוליטי העוסק במבוך בו שרויה תקופתנו, מבעד לעדשה הבוחנת את דורותיה השונים של
משפחת מיימון.
הסיפור מתרכז בזנים שונים של סוציאל-דמוקרטים, המערערים מוסכמות מקודשות. חלקם תובע סובלנות מאחרים, בעת שביניהם תוססת ניגודיות בין רעות לשנאה.
ענת, דור רביעי במשפחת מיימון, בתה של אורכידיאה, כותבת דוקטורט על הנושא: ”כמה מאות שנים נדרשות על מנת שתשכח שואת עם?“.
רעיונותיה גורמים לתסיסה אינטלקטואלית במקומות שונים בעולם. היא מצליחה לשלב השתתפות בכנס הדן בעבודתה באנאפוליס עם ניתוח פלסטי שפותר לה בעיה אסטטית. פרק מיוחד מוקדש לקרבתה של אורכידיאה לבנה הבכור מתתיהו אשר גילה במסגרת מחקר מהפכני שערך כי
שנאה ושנאה עצמית הן ברות מדידה, ועל הפרק עולה השאלה, האם השיטה הזו תהווה פתח להמרת השנאות באהבות? אבל הוא אינו מספיק לסיים את מחקרו, כי נדרס על ידי הטנק שהתהפך עליו (תמונת העטיפה).

אביה של אורכידיאה עשה שלום עם הפלשתינאים ומתוודה על שיקוליו ומניעיו להסכם חתימת השלום, שהביאו לחלוקת הארץ לשני עמים.
משפחתו נמנית עם אלו שנאלצו לשלם את המחיר הכבד של המלחמה שפרצה בעקבות השלום. בצלו של רם אלון בולט שבר מנהיגות מדאיג, ולא נפקד גם מקומו של פוליטיקאי דעתן השולט ברזי השפה העברית שאינו חס על איש, בדמותו של נדב חריף.

הספר גם מתבונן ב"מגיעימניקים", המקורבים לצלחת, שמשיגים לעצמם הכול, כי מגיע להם יותר, וממצמץ עיניים בעת המפגש היצרי בין רומאו ויוליה הישראליים,
גלית נכדתו של רם אלון, ויוני בנו של נדב חריף, במערה חשוכה במדבר יהודה.

 
 
מבין ספריו של פרופ' דב בהט
  
עשרות שנות הידברות עם מינרלים וסלעים הכשירו את הפרופסור לגיאולוגיה דב בהט לחצוב רומן אנושי...
 
המשך...
לרכישה
  
המשך הרומן החברתי-פוליטי העוסק במבוך בו שרויה תקופתנו, מבעד לעדשה הבוחנת את דורותיה השונים של משפחת מיימון...
המשך...
לרכישה
  
הספר השלישי והאחרון בסאגת משפחת מיימון נע על הקו המשיק ראליה לאוטופיה. כל כולו מתאר מרידה בפוליטיקה העכשווית...
המשך...
לרכישה
דף הבית | אודות | עלינו | צור קשר
                                                                        כל הזכויות שמורות לפרופ' דב בהט                                                                         099  בניית אתר