LogoRight.jpg
LogoLeft.jpg
    אורכידיאה במעלה הלוליני  
 
עשרות שנות הידברות עם מינרלים וסלעים הכשירו את הפרופסור לגיאולוגיה דב בהט לחצוב
רומן אנושי, העוסק בקורותיה של משפחת מיימון, נצר לרמב"ם, בארץ ישראל.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שני בני מיימון כמעט מחסלים אחד את השני בקרב גליפולי,
בעת שייצגו צבאות הנלחמים זה בזה. בצעירותה, ד“ר אורכידיאה מיימון, רופאת ילדים,
מסייעת לנפגעי המלחמות והרעב במרכז אפריקה. בהגיעה למחצבת הגרניט של מחנה הרכוז
מטהאוזן, באוסטריה, היא מסתכנת ומטפסת במעלה הלוליני, שבעבר הוביל בבטחון למוות (תמונת העטיפה).
 
בהט, בדומה לאחד מגיבורי הרומן, פרופ‘ סלע, התאלמן מאשתו לאחר שסעד אותה במאבקה
במשך שנים מיוסרות במחלת הסרטן, והתאהב בעולה חדשה, צעירה ממנו ב-25 שנה.
"בסך הכול החיים רצופים בעליות שיש בהם רומנטיקה וגם במורדות ובנפילות“, הוא מעיד.
”גם בגיאולוגיה יש הרבה רומנטיקה."
 
החומרים לעלילת "אורכידיאה במעלה הלוליני" נלקחו מעולמו האקדמי של פרופ' בהט, כפי שהוא מכיר
אותו באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. היא מתרחשת בין כותלי אוניברסיטה בדיונית בצפת, ומציגה מקרוב יחסים
מורכבים בין שלושה פרופסורים שכוללים, למדנות מופלגת וחברות אמיצה לצד קנאה, העמדת פנים וכפיות טובה. 
העלילה עוברת דרך הימים שלפני הקמת המדינה ונוגעת גם בנושא עכשווי מאוד – הבחירות ממשמשות ובאות.
חוזרת ונשנית סוגיה לאומית: האם איש צבא בכיר לשעבר, בדמותו של רם אלון, אביה של אורכידיאה מיימון,
יידע להנהיג את המדינה טוב יותר מאיש אקדמיה בכיר המתמודד מולו על תפקיד ראש הממשלה.
העורך דין חיים סלע מתעב את המשטר המסואב ומנסה לערערו באמצעות חמרי נפץ, אות אזהרה לבאות.
 

 
מבין ספריו של פרופ' דב בהט
  
עשרות שנות הידברות עם מינרלים וסלעים הכשירו את הפרופסור לגיאולוגיה דב בהט לחצוב רומן אנושי...
 
המשך...
לרכישה
  
המשך הרומן החברתי-פוליטי העוסק במבוך בו שרויה תקופתנו, מבעד לעדשה הבוחנת את דורותיה השונים של משפחת מיימון...
המשך...
לרכישה
  
הספר השלישי והאחרון בסאגת משפחת מיימון נע על הקו המשיק ראליה לאוטופיה. כל כולו מתאר מרידה בפוליטיקה העכשווית...
המשך...
לרכישה
דף הבית | אודות | עלינו | צור קשר
                                                                        כל הזכויות שמורות לפרופ' דב בהט                                                                         099  בניית אתר